Engelgaarde plaatsen inlaatklep

Na de wateroverlast van 1998 hebben de provincies en waterschappen gebieden aangewezen als waterbergingsgebied. Hier kan in natte perioden tijdelijk water worden ‘geparkeerd’. Engelgaarde is een van deze gebieden. De provincie Drenthe heeft het gebied aangewezen voor twee vormen van waterberging: een meebewegende en een gestuurde waterberging. In het westelijke deel van het gebied gaat het waterpeil meebewegen met dat van de Wold Aa. Gevolg is dat het meerdere keren per jaar onder water zal staan. Dit geldt voor het wandelbos en de gronden van stichting Engelgaarde. De agrarische gronden aan de oostzijde van het plangebied worden een gestuurde berging: ze lopen alleen als dit echt nodig is vol. Die situatie doet zich gemiddeld eens in de 100 jaar voor.

FP Creation heeft dit project gevolgd en vastgelegd op film. We doen meerdere filmproject voor het waterschap Drents Overijsselse Delta. Meestal filmen we dan van 0-situati tot oplevering van het grondgebied.