Inlaatstuw Engelgaarde

MEPPEL – Inwoners van Meppel kunnen binnenkort met gerust hart een flinke regenbui over laten trekken. De kans op wateroverlast wordt een stuk kleiner doordat er vandaag een waterinlaat geplaatst is aan de rand van de Wold Aa, tussen Ruinerwold en Meppel. Gevaarte De waterinlaat weegt veertig duizend kilo en werd vanmiddag met een mammoetkraan op z’n plek gezet. Een precisiewerkje waarbij de plaatsing tot op de millimeter nauwkeurig moet zijn: “Voor ons was het ook erg spectaculair, zo’n grote operatie heb ik zelden meegemaakt”, aldus projectleider Jaap Ruiter van waterschap Drents Overijsselse Delta. Hoe werkt het? Wanneer er extreem veel water valt in Meppel en omgeving stijgt het water van de Wold Aa. Wanneer die het water niet meer kan afvoeren zorgt de inlaat ervoor dat een grote hoeveelheid water in de waterberging wordt geparkeerd. Daarmee wordt wateroverlast in Meppel, zoals bijvoorbeeld in 1998, voorkomen. ( bron: RTV Drenthe ) Na de wateroverlast van 1998 hebben de provincies en waterschappen gebieden aangewezen als waterbergingsgebied. Hier kan in natte perioden tijdelijk water worden ‘geparkeerd’. Engelgaarde is een van deze gebieden. De provincie Drenthe heeft het gebied aangewezen voor twee vormen van waterberging: een meebewegende en een gestuurde waterberging. In het westelijke deel van het gebied gaat het waterpeil meebewegen met dat van de Wold Aa. Gevolg is dat het meerdere keren per jaar onder water zal staan. Dit geldt voor het wandelbos en de gronden van stichting Engelgaarde. De agrarische gronden aan de oostzijde van het plangebied worden een gestuurde berging: ze lopen alleen als dit echt nodig is vol. Die situatie doet zich gemiddeld eens in de 100 jaar voor.